Raport Płacowy dla Poznania i okolic

Poznań należy do największych miast w Polsce. Pod względem liczby ludności (ponad 500 tysięcy mieszkańców) jest piąte, jeśli zaś chodzi o powierzchnię – ósme. Położone jest na trasie Berlin – Warszawa, co czyni je ważnym węzłem komunikacyjnym łączącym europejski zachód ze wschodem. Ta atrakcyjna lokalizacja przyciąga też stale nowych inwestorów. Przekłada się to na niski poziom bezrobocia, które końcem roku w Poznaniu wynosiło zaledwie 1,4%. Jak można się domyślić, konkurencja przedsiębiorstw w walce o pracowników jest tam znaczna.  

Raport manaHR

Firma manaHR od lat zajmuje się badaniem wynagrodzeń Polaków i na tej podstawie publikuje cztery razy do roku Raporty Płacowe. Poza Raportem Ogólnopolskim, składają się na nie różnorodne zestawienia, obejmujące regiony, mikroregiony i branże. Dzięki temu przedsiębiorcy podczas tworzenia strategii wynagrodzeń zyskują możliwość wyboru Raportu, który najlepiej odpowiada ich potrzebom. Jak wiadomo, w ramach jednego województwa istnieje wiele regionów, które mogą się znacząco między sobą różnić pod względem gospodarczym. Większa część biznesu skupia się z reguły w dużych ośrodkach miejskich. Co za tym idzie, wynagrodzenia tam oferowane będą inne niż w mniejszych miejscowościach. Jeśli mamy do czynienia z podobną sytuacją, a chcemy porównać swoje płace do najbliższej konkurencji, wtedy warto sięgnąć właśnie po Raport mikroregionalny. Przykładem takiej analizy jest  Raport dla Poznania i okolic.

Eksperci z manaHR, już podczas pobierania danych od uczestników badania, zaobserwowali spore rozbieżności w płacach oferowanych w Poznaniu w porównaniu z całym województwem. Zwłaszcza zaś w przypadku stanowisk z obszaru produkcji i utrzymania ruchu (pracownicy fizyczni i specjaliści), logistyki, jakości, obsługi klienta lub sprzedaży. Gdyby więc pracodawcy z Poznania opierali politykę płacową na informacjach z Raportu dla całej Wielkopolski, oferowane przez nich wynagrodzenia okazałyby się zaniżone. W konsekwencji ich pracownicy mogliby stracić motywację do pracy, a wskaźnik fluktuacji kadr niebezpiecznie się powiększyć. Zbyt niskie stawki utrudniałyby również rekrutację pracowników, która i bez tego jest sporym wyzwaniem w mieście takim jak Poznań.

Różnice w wynagrodzeniach

Dane do Raport Płacowego dla Poznania pochodzą bezpośrednio z działów personalnych 75 przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu wynagrodzeń. Dzięki temu zyskujemy pewność, że odzwierciedlają realne stawki, które otrzymują pracownicy na 94 różnych stanowiskach w Poznaniu i okolicach. Wśród uczestników badania warto wymienić takie organizacje jak Volkswagen, GLS, Good Food, czy GEFCO Polska. Jak zatem wypadają płace w Poznaniu na tle całego województwa?

Powyższy wykres nie pozostawia wątpliwości co do rozbieżności w zarobkach osób pracujących w Poznaniu i pracowników z innych regionów Wielkopolski. W przypadku Lidera ds. logistyki to ponad 400 PLN brutto, a Brygadzisty 300 PLN brutto na korzyść Poznania i okolic. 

Raport dla Poznania i okolic okazuje się więc nieodzownym narzędziem dla organizacji  z tego miasta, które chcą tworzyć przemyślaną politykę wynagrodzeń. Niemniej to zestawienie przyda się także firmom z całego wielkopolskiego, które np. pozyskują z Poznania pracowników (lub na rzecz Poznania ich tracą). Dzięki Raportowi będą bowiem świadome, jak płaci konkurencja ze stolicy województwa.

Zobacz także