Raporty płacowe – jaki wybrać i na co zwrócić uwagę

Wszystkich interesują wynagrodzenia i płace – w związku z tym na rynku jest sporo raportów i opracowań traktujących właśnie o tym. Można je z grubsza podzielić na dwie grupy. Z jednej strony są to dane udostępniane za darmo np. przez agencje rekrutacyjne. Z drugiej raporty płatne, opracowane przez specjalistyczne firmy. 

Raport Płacowy

Raporty bezpłatne

Te pierwsze pomimo oczywistego atutu braku opłat mają jednak istotne niedostatki w metodyce. Otóż dane opierają się często jedynie na oczekiwaniach i wymaganiach finansowych kandydatów. Tak zebrane informacje nie są precyzyjne i zawyżają zazwyczaj wynagrodzenie na danym stanowisku. 

Za co warto zapłacić?

Drugi rodzaj raportów to jak wspomnieliśmy raporty płatne. Tworzą je specjaliści w dziedzinie płac, a dane pobierają bezpośrednio od działów personalnych firm. Taka metodyka gwarantuje, że są one prawdziwe i miarodajne. Co więcej dane są opracowywane przez konsultantów w celu eliminacji błędów i zwiększenia ich użyteczności.

Co jest najważniejsze?

Pierwszą rzecz na jaką powinniśmy zwrócić uwagę przy zakupie raportu to to, do czego będzie ona nam służył. Jakie stanowiska i ich grupy są nam potrzebne, w jakiej branży i na jakim obszarze? Należy też pamiętać, że bez ustalenia konkretnych potrzeb i celu naszych działań nie uzyskamy zamierzonych efektów. Jeśli np. chcemy przeanalizować wynagrodzenia dla całej firmy lub dla kilku grup, to musimy się skupić na zestawieniach z różnych obszarów. 

Każdą grupę kompetencyjną porównuje się wtedy z innym punktem odniesienia. Dzięki temu możliwe jest wyciągnięcie konkretnych wniosków. Przykładowo pracowników z działów produkcji najlepiej zestawiać z danymi lokalnymi, a wysoko wykwalifikowanych specjalistów i ekspertów należy zestawić z danymi z branży, a stanowiska  managerskie i kierownicze z danymi ogólnopolskimi.

Warto też zadać sobie pytanie, czy w raporcie znajdują się dane pochodzące od naszej bezpośredniej konkurencji, czyli od firm, z którymi walczymy o pracowników. Konkretne informacje o ich wynagrodzeniach mogą nam pomóc w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. 

Raporty manaHR

Decydując się na kupno raportu, należy też bezwzględnie sprawdzić źródło pochodzenia danych. Tylko bowiem te pochodzące od firm są warte swojej ceny i mogą być użyteczne w profesjonalnych analizach. Takie Raporty Płacowe od lat tworzy firma manaHR – zbiera dane, analizuje, mapuje stanowiska i tworzy konkretne opracowania dedykowane regionom i branżom. Dzięki temu kupując raport mamy pewność, że otrzymamy poszukiwane przez nas dane na temat wynagrodzeń.

Zobacz także