Wynagrodzenia white collars

Przyjęło się uważać, że aby pracować jako white collar (pracownik umysłowy) należy mieć odpowiednie kierunkowe wykształcenie. To z kolei powinno się przekładać na odpowiednią pozycję społeczną i wynagrodzenie w granicach średniej płacy w ujęciu całego kraju. Osoby kończące studia wybierają więc ścieżkę zawodową białych kołnierzyków, zwracając przy tym uwagę na różnice w zarobkach w zależności od branży.

Którzy pracownicy umysłowi zarabiają najwięcej?

Źródło: Raport Płacowy manaHR

Dzięki badaniom przeprowadzonym przez specjalistyczną firmę manaHR możemy przyjrzeć się bliżej zarobkom pracowników umysłowych. Jak łatwo się domyślić, najwięcej zarabiają specjaliści w branży IT. Ich wynagrodzenie wynosi aż o 137% w odniesieniu do danych ogólnobranżowych. Co ciekawe sektor SSC/BPO plasuje się tuż za liderem i jej reprezentanci mogą poszczycić się wynikiem 122%. Kolejna jest branża chemiczna (109%) oraz motoryzacyjna i lotnicza (105%). Blisko średniej dla wszystkich branż zarabiają pracownicy umysłowi reprezentujący budownictwo, tworzywa sztuczne oraz przemysł ciężki i maszynowy. Na drugiej stronie bieguna znajdziemy skromnie wypadającą branżę drzewną, gdzie pracownicy zarabiają jedynie 77%, dalej logistykę z 88%, FMCG (93%), poligrafię (94%) i elektrotechnikę (96%).

Wynagrodzenia zależne od branży

Skąd zatem tak znaczne różnice dla pracowników white collar w różnych branżach? Wynika to oczywiście z różnic pomiędzy sektorami rynku i złotą zasadą popytu i podaży. Specyfika z każdej z nich wymaga od pracowników innych umiejętności i innego wykształcenia. Skutkuje to też innym poziomem deficytu rąk do pracy, który w dobie rynku pracownika znacząco wpływa na zarobki. Ostatnio mówi się, że w Polsce brakuje kilkadziesiąt tysięcy programistów (rekrutacja pracowników IT jest nieustannie otwarta we wszystkich firmach). Znajduje to odzwierciedlenie w cytowanym Raporcie Płacowym.

Małgorzata Latko z manaHR zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt: 

Na wysokie wynagrodzenia pracowników z grupy white collars w branży SSC/BPO duży wpływ mają stanowiska team leaderów. O ile w przypadku firm produkcyjnych stanowisko lidera/mistrza zwykle sprowadza się do koordynowania pracy podległego zespołu według poleceń kierownika będącego na miejscu i realnie zarządzającego podległym obszarem, o tyle w przypadku SSC ta rola wygląda często nieco inaczej. Lider w tej branży również jest rodzajem koordynatora, jednak jego odpowiedzialność jest większa ze względu na to, że jego przełożeni często przebywają za granicą. Dla tej branży podobnie jak w przypadku IT, charakterystyczna jest również praca projektowa. Wówczas w ramach danego projektu realizowanego dla klienta, team leader jest tak naprawdę osobą odpowiedzialną za jego efekt finalny.

Jak zostało wspomniane we wstępie decyzja o rozpoczęciu kariery pracownika umysłowego powinna wiązać się z dokładną analizą zarobków w danej branży. Wyraźnie widać bowiem, że potrafią się one znacząco różnić.

Zobacz także