Uprawnienia gazowe w Warszawie, Wrocławiu i Bielsku-Białej: jak wybrać odpowiednie szkolenie dla pracownika?

Pracodawcy działający w branży gazowej czy hydraulicznej mają dziś spory kłopot ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Wiele firm musi więc bazować na aktualnej kadrze i bardzo dbać o to, aby zespół przynajmniej się nie zmniejszył. Jednym ze sposobów na uatrakcyjnienie miejsca zatrudnienia jest inwestowanie w rozwój kompetencji zawodowych pracowników. Przynosi to obopólne korzyści, stąd mnóstwo firm z Warszawy, Wrocławia czy Bielska-Białej szuka dziś szkoleń na uprawnienia gazowe dla swoich fachowców. Jak wybrać kurs, który dobrze przygotuje pracownika do egzaminu SEP? Kilka praktycznych wskazówek podajemy w naszym artykule.

Pracodawcy działający w branży gazowej czy hydraulicznej mają dziś spory kłopot ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Wiele firm musi więc bazować na aktualnej kadrze i bardzo dbać o to, aby zespół przynajmniej się nie zmniejszył. Jednym ze sposobów na uatrakcyjnienie miejsca zatrudnienia jest inwestowanie w rozwój kompetencji zawodowych pracowników. Przynosi to obopólne korzyści, stąd mnóstwo firm z Warszawy, Wrocławia czy Bielska-Białej szuka dziś szkoleń na uprawnienia gazowe dla swoich fachowców. Jak wybrać kurs, który dobrze przygotuje pracownika do egzaminu SEP? Kilka praktycznych wskazówek podajemy w naszym artykule.

Warto sugerować się popularnością danego szkolenia

O jakości szkolenia na uprawnienia gazowe bardzo dobrze świadczy to, czy cieszy się ono popularnością wśród innych przedsiębiorców. Jeśli firmy z całej Polski masowo wysyłają swoich pracowników na kursy konkretnego organizatora, to znaczy, że są zadowolone z efektów i zauważają realny wzrost kompetencji kadry.

Dobrze będzie zatem zorientować się, czy dane szkolenie zbiera pozytywne opinie wśród przedsiębiorców. Można ich poszukać w sieci lub poprosić kontrahentów o podzielenie się sprawdzonymi adresami. Wybieranie kursu tylko ze względu na cenę nie jest rozsądne. Pamiętajmy, że jeśli pracownik zostanie źle przygotowany do egzaminu SEP i go nie zda, to przedsiębiorca poniesie dodatkowe koszty związane chociażby z koniecznością ponownego skierowania podwładnego na szkolenie.

Wyniki zdawalności

Nie ma co ukrywać, że z punktu widzenia przedsiębiorcy bardzo ważne jest to, aby pracownik po ukończeniu szkolenia z powodzeniem podszedł do egzaminu SEP na uprawnienia gazowe. Nikomu nie zależy przecież na tym, by pracownik musiał powtarzać egzamin, a tym samym szkolenie – naraziłoby to firmę na straty finansowe i wizerunkowe.

Jest to jeden z głównych powodów, dla których polscy pracodawcy szczególnie chętnie wybierają szkolenia na uprawnienia gazowe organizowane przez Krajowe Centrum Kształcenia. Kursanci mają tutaj gwarancję uzyskania rzetelnych, aktualnych i przydatnych informacji, przekazywanych przez wykwalifikowaną kadrę teoretyków i praktyków zawodów technicznych. Najlepiej świadczą o tym właśnie jedne z najwyższych w kraju wyników zdawalności egzaminów SEP.

Czas trwania szkolenia na uprawnienia gazowe

W większości firm sytuacja wygląda dokładnie tak samo. Zapada decyzja o skierowaniu pracownika na szkolenie SEP, jednak pojawia się problem, ponieważ nie ma dla niego zastępstwa. Aby nie dopuścić do dezorganizacji miejsca pracy, należy poszukać takiego szkolenia, które może zostać przeprowadzone w ciągu zaledwie jednego dnia, a może nawet krócej.

Przywołane Krajowe Centrum Kształcenia ma w swojej ofercie szkolenia na uprawnienia gazowe organizowane w Wrocławiu, Warszawie i Bielsku-Białej, które trwają tylko 4 godziny. Jest to możliwe dzięki opracowaniu bardzo szczegółowego programu oraz skondensowaniu przekazywanej wiedzy w taki sposób, aby kursant przede wszystkim został perfekcyjnie przygotowany do egzaminu państwowego.

Warunki przeprowadzania egzaminu SEP

Po ukończeniu szkolenia kursanci przystępują do egzaminu SEP na uprawnienia gazowe. Przeprowadza go Komisja Kwalifikacyjna powołana przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Egzamin ma zweryfikować poziom wiedzy kandydata i pozwolić ocenić, czy może on bezpiecznie wykonywać prace związanych z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

Wybierając szkolenie warto wcześniej zorientować się, czy organizator zapewnia przyjazne i bezstresowe warunki przeprowadzenia egzaminu. Jest to bardzo ważne, ponieważ silny stres może spowodować, że nawet doskonale przygotowany kandydat nie uzyska pozytywnego wyniku, narażając tym samym przedsiębiorcę na konkretne straty.

Jakość szkolenia

Wielu przedsiębiorców bagatelizuje ten warunek i wychodzi z założenia, że pracownik musi mieć tylko papier. To złe podejście. Szkolenie na uprawnienia gazowe musi przekazać pracownikowi przydatną wiedzę, dzięki której zwiększą się jego kompetencje zawodowe. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia zarówno jakości prowadzonych prac, jak i bezpieczeństwa pracownika oraz użytkowników instalacji.

A może nie tylko uprawnienia gazowe?

Bardzo dobrym rozwiązaniem, zarówno pod kątem ekonomicznym, jak i praktycznym, jest zafundowanie pracownikowi kursu, który pozwoli mu zdobyć komplet uprawnień w grupach G1 (energetyczna), G2 (cieplna) i G3 (gazowa). Takie szkolenie oferuje Krajowe Centrum Kształcenia. W ten sposób pracownik może znacząco podnieść swoje kompetencje zawodowe, co z pewnością będzie przydatne również dla pracodawcy.

Na koniec wspomnijmy jeszcze, że uprawnienia gazowe zdobyte w Warszawie, Wrocławiu czy Bielsku-Białej, a także w każdym innym mieście, są honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w Szwajcarii oraz państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu). To istotna informacja dla firm, które planują oddelegowanie pracowników do realizowania robót poza granicami Polski. 

Zobacz także