Fundacje pracownicze a HR

W obliczu zmian na rynku pracy, polscy pracodawcy zaczynają szukać nowych sposobów na przyciągnięcie młodych pracowników. Jeszcze niedawno oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia, bardzo ważne były również podstawowe świadczenia pozapłacowe, takie jak dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne czy karty multisport. Odkąd te stały się standardem przedsiębiorcy zmuszeni są do modyfikowania swojej oferty tak, by trafić do najmłodszego pokolenia. Okazuje się, że jednym z bardziej atrakcyjnych propozycji są fundacje pracownicze.

Najprościej rzecz ujmując, fundacje pracownicze to połączenie funduszy socjalnych z działalnością na rzecz lokalnej społeczności. Z jednej strony ich celem jest pomoc pracownikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują wsparcia finansowego. Z drugiej, mają one za zadanie wspieranie lokalnych społeczności i budowania przy okazji pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

Jakkolwiek wysokość pensji dla Millenialsów ma znaczenie, z badań jasno wynika, że oprócz pieniędzy cenią sobie oni inne rzeczy, takie jak poczucie możliwości rozwoju zawodowego czy poczucie sensu wykonywanej pracy. Zgodnie z wynikami raportu „The 2016 Deloitte Millennial Survey. Winning over the next generation of leaders” aż 87% Millenialsów uważa, że sukcesu w biznesie nie powinno się mierzyć tylko i wyłącznie wynikami finansowymi. Ponadto przedstawiciele pokolenia Y są przekonani, że biznes może mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Jednym ze sposobów, z pomocą którego według Millenialsów można wpływać korzystnie na lokalne społeczności są fundusze pracownicze. Niejednokrotnie oprócz wspierania pracowników w trudnych sytuacjach życiowych, ich zadaniem jest również pomoc w uzyskaniu przez dzieci wykształcenia oraz różnego rodzaju działania na rzecz lokalnej społeczności. Te ostatnie objawiają się często poprzez organizacyjne lub finansowe wsparcie lokalnych organizacji non-profit.

Działające w Polsce przedsiębiorstwa powinny wykorzystywać fakt, że młodzi ludzie wykazują większe zainteresowanie swoim najbliższym otoczeniem miejskim, niż poprzedzające ich pokolenia. Odpowiednie działania nie tylko zmniejszą rotację pracowników, ale także pomogą w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy.

Zobacz także