Development Centre – dlaczego warto?

Firma z dużym potencjałem pracowników ma niezaprzeczalną przewagę nad konkurencją. Na taki potencjał składa się motywacja i kompetencje, takie jak inteligencja, cechy osobowości, wiedza, umiejętności. Nic więc dziwnego, że biznes sięga po rozwiązania mające ten potencjał zmierzyć, a uzyskane dane wykorzystać do rozwoju organizacji.
Jednym ze sprawdzonych narzędzi jest Development Centre, które jest nowoczesną metodą oceny kompetencji i potencjału pracowników.

Kto, gdzie i jak?

Narzędzie to ma na celu określenie mocnych i słabych aspektów każdego jednego pracownika, ale też zespołów jako grupy pracowników. Badanie tego typu przydaje się wtedy, gdy konieczna jest diagnoza potrzeb rozwojowych. Pozwala na trafne określenie sukcesji w firmie, kwalifikacji na szkolenia i wyłapania “młodych talentów”, w które warto inwestować zasoby. Przydaje się też przy tworzeniu ścieżek kariery. Warto dodać, że DC ocenia kompetencje, a nie ludzi, służy do usprawnienia firmy i podniesienia kwalifikacji.

Badanie Development Centre są najczęściej organizowane przez zewnętrznych specjalistów. Wynika to z faktu, że wewnętrzne działy HR nie posiadają odpowiednich kompetencji. Dochodzi do tego fakt, że takie badanie ze względu na jego specyfikę może zaburzyć relacje pomiędzy firmą, a pracownikami. Dlatego lepiej jest zatrudnić zewnętrzną agencję doradztwa personalnego niż wywoływać niepotrzebne konflikty.

Motywacja pracownika

Przygotowanie

Samo badanie DC poprzedza wybór kompetencji, które będą oceniane, a dokonuje się tego w oparciu o analizę opisu stanowisk w firmie. Opracowuje się skalę ocen i odpowiednie arkusze badań oraz wybiera narzędzia (testy, symulacje, panele grupowe, etc.). Gdy teoria jest już za nami można przystąpić do właściwego badania trwającego na ogół 1-3 dni. Najczęściej grupa pracowników dostaje do rozwiązania zadania i rozwiązuje je w zespołach. Zadania zależą od specyfiki firmy i badają różne kompetencje. Podczas rozwiązywania zadań całość obserwują asesorzy – opracowują notatki i obserwują.

Do sedna

Na koniec badania przełożony, szef lub właściciel otrzymuje wyniki. Profesjonalna firma dostarczy nie tylko dokładny opis Developmentu, ale też omówi na spotkaniu sytuację każdego pracownika – tak, żeby nie było żadnych niedomówień. Dzięki DC firma otrzymuje kompletną analizę i dane o poziomie i stanie poszczególnych kompetencji. Warto dodać, że badanie DC powinno być zawsze szyte na miarę i oddawać specyfikę działu. Wtedy bez problemu uda się ustalić kto w zespole jest talentem, kto potrzebuje udoskonalenia i w jakim kierunku powinny rozwijać się ich ścieżki kariery. Pracodawca będzie wiedział, kto nadaje się do objęcia stanowiska managerskiego. Metoda pozwala organizacji na symulację i przygotowanie na  sytuacje, które mogą wyniknąć w przyszłości i informację zwrotną co zrobić, aby pracownicy temu sprostali.

Bez wątpienia Development Center jest narzędziem zapewniającym korzyści nie tylko firmie, ale także pracownikom. Dzięki tej metodzie każda osoba może poznać i rozwijać swój indywidualny potencjał, a pamiętajmy, że w dobie zwiększonej fluktuacji kadr, jest to sprawa szczególnie istotna.

Zobacz także