Eurostat: Satysfakcja Polaków na poziomie średniej unijnej

EurostatWedług danych Eurostatu Polacy są zadowoleni z życia na nieco wyższym poziomie niż wynosi średnia krajowa. Podobnie odpowiadali na przykład Niemcy, Anglicy czy Francuzi. Do krajów skandynawskich wciąż nam daleko. Jak kształtowało się zadowolenie z pracy?

Zadowolenie z życia to wieloaspektowy współczynnik, w którym bierze się pod uwagę stan zdrowia, warunki materialne czy stosunki społeczne. Uczestnicy badania mieli wskazać swój poziom zadowolenia z życia w skali od 1 do 10. Średnio Europejczycy oceniali swoje życie na 7,1 pkt. Polacy o dziwo w ankiecie nie narzekali, a pozytywne odpowiedzi wyniosły nas powyżej unijnej średniej. W naszym kraju zadowolenie z życia wynosi 7,3 pkt. W ten sposób zajmujemy pozycję w grupie krajów, które oceniły swoją sytuację w przedziale od 6,6 do 7,4 i do której należy większość krajów Europy Zachodniej, ale także Czechy i Słowacja. Swoje życie najwyżej (więcej niż 7,5 punktów) ocenili obywatele Finlandii, Norwegii, Danii i Islandii oraz Szwajcarzy, Austriacy, Belgowie i Holendrzy. W ogólnym zestawieniu zadowolenia z jakości życia Polacy zajmują dziewiąte miejsce.

Gorzej z satysfakcją z pracy

Komisja Europejska zbadała także poziom zadowolenia z pracy. Jak donosi Eurostat najniższy odsetek osób niezadowolonych z wykonywanej pracy odnotowano w Finlandii. Kolejnym krajem, w którym pracownicy cieszą się z wykonywanych obowiązków jest Dania. W badaniu satysfakcji pracowników Polska zajęła 11 miejsce. Jeszcze gorzej sytuacja wypadła, jeśli chodzi o opinię na temat sytuacji finansowej. Polacy znaleźli się poniżej unijnej średniej, wystawiając ocenę 5,7 pkt (średnia UE wyniosła 6,0 pkt).

Zobacz także