Motywacja niejedno ma imię

motywacjaW świecie biznesu panuje zasada, że zadowolony pracownik = zadowolony klient. I rzeczywiście, trudno oczekiwać od klienta, że będzie usatysfakcjonowany jakością usług danej firmy, jeśli zostanie potraktowany w sposób niemiły i nieprofesjonalny. Każdy pracodawca powinien więc zdawać sobie sprawę, że odpowiednie motywowanie pracowników to klucz do dobrych wyników przedsiębiorstwa.

Motywacja wewnętrzna

Satysfakcja pracowników ściśle wiąże się z pojęciem motywacji. Zadowolenie z wykonywanej pracy nie bierze się bowiem znikąd i jeśli nie będzie podsycane, prędzej czy później wygaśnie. Motywacja może być zarówno wewnętrzna, gdy działanie jest ważne samo w sobie i jego wykonywanie przynosi satysfakcję, jak i zewnętrzna – gdy trzeba coś zrobić, żeby osiągnąć coś innego. Pierwszy rodzaj motywacji wiąże się z samorealizacją pracownika, którą pracodawca może rozwijać na kilka sposobów, np. poprzez:

  • Zaufanie – gdy przełożony powierzy pracownikowi trudne zadanie do wykonania, ufając, że ten sobie z nim poradzi, automatycznie wzrasta motywacja podwładnego. Stara się on wypaść w oczach przełożonego jak najlepiej i udowodnić, że potrafi być samodzielny
  • Współpracę – pewność siebie pracowników oraz chęć do rozwijania się zawodowo może być podsycana poprzez stawianie na współpracę – zarówno pomiędzy zespołami, jak i pomiędzy podwładnymi a przełożonymi. By współpraca rzeczywiście miała sens, musi wiązać się z zaufaniem
  • Decyzyjność – im większe pole manewru pracodawca daje pracownikowi, tym bardziej wzrasta jego motywacja. Pracownik decyzyjny to taki, który ma “wolną rękę” w zarządzaniu czy przeprowadzaniu różnych procesów, musi jedynie zdać relację z efektu końcowego. Brak kontroli ze strony szefostwa wymusza większą staranność w wykonywaniu zadań oraz motywuje do osiągania jak najlepszych wyników.

Motywacja zewnętrzna

Motywacja zewnętrzna wiąże się z kolei z wpływaniem na potrzeby pracowników oraz zmienianiem ich zachowań. Ten rodzaj motywacji można zwiększać poprzez:

  • Przynętę – może to być np. obietnica awansu
  • Możliwość rozwoju pracowników – najbardziej efektywna i najbezpieczniejsza technika, polegająca na dostarczeniu pracownikowi możliwości indywidualnego rozwoju zawodowego, np. poprzez szkolenia, finansowanie studiów itp. Gdy pracodawca stosuje tę metodę, często zauważa, że po pewnym czasie pracownik zaczyna motywować się samodzielnie
  • Zastraszanie – metoda będąca przeciwieństwem powyższej, polegająca na straszeniu pracownika utratą pracy, zdegradowaniem do niższej pozycji, obcięciem pensji itp. Motywacja mająca swoje podstawy w strachu nie będzie jednak długotrwała, aż w końcu zacznie przynosić efekty odwrotne do zamierzonych – pracownik zamiast lubić swoją pracę, będzie żywił do niej coraz większą niechęć, aż w końcu odejdzie sam lub po prostu skrajnie wypali się zawodowo.

Motywacja finansowa i pozafinansowa

Istnieją również inne rodzaje motywacji to finansowa i pozafinansowa. Motywacja finansowa związana jest bezpośrednio z wynagrodzeniem i prestiżem pracy – premią, podwyżką, służbowym samochodem, akcjami oraz udziałami lub nawet pożyczkami na cele mieszkaniowe, konsumpcyjne czy edukacyjne. Motywacja pozafinansowa dotyczy natomiast wszystkich sfer, które wiążą się u pracownika z poczuciem, że jest on ważną częścią firmy i zespołowi trudno się bez niego obejść. Ten rodzaj motywacji odnosi się także do gwarancji stabilności zatrudnienia.

To, czy działania motywacyjne przynoszą długotrwałe efekty, można sprawdzić, przeprowadzając badanie satysfakcji pracowników. Do tego celu najlepiej poprosić o pomoc profesjonalną agencję doradczą, stosującą metody i narzędzia dopasowane do potrzeb konkretnej firmy.

Zobacz także