To nie jest kraj dla starych ludzi

Specjaliści firmy doradczej PwC znaleźli sposób na podwyższenie PKB Polski. Jeśli chcemy, aby wzrósł z 4 do 8% „wystarczy” zwiększyć stopę zatrudnienia pracowników powyżej 55 roku życia do poziomu jaki notuje się w Szwecji. Jak na razie, w kwestii tej nie mamy się czym pochwalić.

Pracownicy 55+O wynikach pracy ekspertów PwC przeczytać można w cyklicznie przygotowywanym raporcie Golden Age Index. Ich metoda polega na sprawdzaniu, jak kraje Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wykorzystują potencjał pracowników 55+. Biorą pod uwagę nie tylko liczbę pracujących osób po 55 roku życia, ale także dane dotyczące ich wynagrodzenia oraz udziału w szkoleniach.

Kto wypada najlepiej? Mroźna Islandia, która liderem zatrudnienia dojrzałych pracowników jest już od 13 lat. W najnowszej edycji badania (dotyczy roku 2014) kolejne miejsca na podium przypadły Nowej Zelandii i Szwecji. Ta ostatnia systematycznie poprawia swoją pozycję – w 2013 roku była piąta, teraz z podium zepchnęła Izrael. Polska nie ma się czym pochwalić – zajmujemy przykre, trzydzieste miejsce. Zaraz przed Luksemburgiem, Turcją, Grecją i Słowenią. Gorszy wskaźnik mamy m.in. od Węgrów, Słowaków, Belgów czy Irlandczyków. Dane zgromadzone przez PwC smucą – w grupie wiekowej 55-64 zatrudnionych jest 42,5% osób, zaś między 64 a 69 rokiem życia – 9,7%.

Polska zajmuje końcowe pozycje zestawienia w niemal wszystkich badanych obszarach Golden Age Index, poza relacją wynagrodzenia osób starszych do młodszych grup wiekowych

– komentuje wyniki badania Mateusz Walewski, starszy ekonomista PwC. Możemy jednak liczyć na pozytywne zmiany w przyszłości – zwiększenie zatrudnienia osób po 55 roku życia w najbliższych latach przewidywane jest w związku z wchodzeniem w wiek zaawansowany osób, które większość kariery zawodowej odbyły już w gospodarce rynkowej, po transformacji. Pracownicy ci są przyzwyczajeni do elastyczności i bardziej chętni do częstych zmian kompetencji. Pozwala im to na dłuższe utrzymanie się na rynku pracy.

Co wg specjalistów PwC zrobić, aby poprawić sytuację osób po pięćdziesiątce na rynku pracy? Przede wszystkim planować i implementować długookresowe strategie zatrudnienia, promujące oraz wspierające starszych pracowników, poprzez m.in. odpowiednie dla nich programy rozwojowe, szkolenia oraz wsparcie finansowe, które zachęciłoby ich do kontynuacji pracy. Dojrzały wiek nie musi być bowiem przeszkodą w pracy, a jej największą zaletą!

Zobacz także