Czym jest employer branding?

W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym, znalezienie i zatrzymanie najlepszych pracowników jest kluczowe dla sukcesu organizacji. Wraz z dynamicznymi zmianami na rynku pracy i rosnącymi oczekiwaniami pracowników, pracodawcy muszą podjąć wysiłki w celu wyróżnienia się spośród konkurencji. Jednym z narzędzi, które może pomóc w tym procesie, jest employer branding.

Idea employer branding

Employer branding to kreowanie wizerunku pracodawcy. Odnosi się do strategii i działań podejmowanych przez organizację w celu budowania pozytywnego wizerunku jako pracodawcy. Polega na tworzeniu atrakcyjnego i unikalnego obrazu firmy, który przyciąga, angażuje i utrzymuje utalentowane jednostki. Jest to szczególnie istotne w kontekstach takich jak: rekrutacja menedżerów oraz rekrutacja pracowników.

Employer branding opiera się na idei, że organizacje mogą być postrzegane jako atrakcyjne miejsce pracy, gdzie pracownicy mają możliwość rozwoju, satysfakcji zawodowej i osiągnięcia sukcesu. Jest to proces budowy reputacji, który przyciąga wysokiej jakości kandydatów i zwiększa retencję pracowników.

W pomyślnym skonstruowaniu strategii EB pomocny może być audyt personalny. Pomaga on zidentyfikować mocne strony i obszary do poprawy, które mogą wpływać na employer branding. Również badanie satysfakcji pracowników ma tutaj mocny głos. Pomaga ono bowiem zrozumieć potrzeby, oczekiwania i poziom zaangażowania ludzi. Wyniki badań satysfakcji pracowników są cennym źródłem informacji do doskonalenia strategii employer brandingu i tworzenia atrakcyjnych warunków pracy.

Ciekawy faktem jest to, że również w przypadku zwolnień możemy kształtować nasz wizerunek pracodawcy. Mówimy tutaj o procesie znanym jako outplacement. Polega on na pomocy pracownikom, którzy są zwalniani z pracy, w znalezieniu nowych możliwości zatrudnienia. Organizacje, które oferują programy outplacementowe, pokazują swoje zaangażowanie w dobro pracowników, nawet w trudnych sytuacjach. Tego rodzaju wsparcie może przyczynić się do poprawy wizerunku pracodawcy i budowania lojalności wśród pozostałych osób.

EB jest ważny również w kontekście rekrutacji wolumenowej. Odnosi się ona do procesu werbowania większej liczby pracowników na raz. Skuteczna rekrutacja wolumenowa wymaga efektywnych narzędzi, strategii i procesów. Wszystko jednak byłoby na marne, gdyby dopadł nas brak kandydatów. Tymczasem pozytywny wizerunek pracodawcy może nas przed tym ustrzec.

Zobacz także