Mapowanie stanowisk – czemu służy?

Bez odpowiednio skonstruowanego systemu wynagrodzeń ciężko wyobrazić sobie prawidłowe funkcjonowanie jakiegokolwiek przedsiębiorstwa. Zarówno wtedy, gdy przeprowadzamy rekrutację pracowników, jak i podczas przyznawania podwyżek musimy wiedzieć, czy oferowane przez nas płace są adekwatne do stawek rynkowych. By zyskać pewność w tym zakresie, firmy korzystają z Raportów Płacowych. Zawierają one aktualne dane dotyczące wynagradzania na konkretnych stanowiskach w różnych branżach i regionach. Mapowanie stanowisk będzie przy tym pierwszym krokiem w prawidłowym przyrównaniu własnej siatki płac do tego, co oferuje konkurencja. Na czym polega ten proces?

mapowanie stanowisk

Mapowanie stanowisk – na czym polega?

Jak wiadomo, w różnych firmach te same stanowiska mogą mieć różne nazwy. I odwrotnie – czasami pod tą samą nazwą kryją się zupełnie odmienne pozycje. Zanim zatem zaczniemy porównywać wynagrodzenia, musimy wiedzieć, że porównujemy właściwe dane. Właśnie temu służy mapowanie stanowisk. To nic innego, jak dopasowanie stanowisk w naszej firmie do tych, które zawarte są w Raporcie Płacowym. 

Nie jest to proces skomplikowany – polega w gruncie rzeczy na udzieleniu odpowiedzi na szereg pytań dotyczących analizowanej pozycji. To one właśnie tworzą mapę danego stanowiska i określają jego dopasowanie do właściwej pozycji z Raportu. Na zakończenie procesu, czyli po zmapowaniu wszystkich stanowisk, należy jeszcze zweryfikować, czy prawidłowo odzwierciedlają strukturę przedsiębiorstwa.    

Co zrobić, żeby badanie przebiegło pomyślnie?

Przygotowania do procesu mapowania obejmują kilka czynności. Z pewnością warto zapoznać się z metodami i narzędziami do mapowania. Powinny być one przejrzyste i prowadzić do uzyskania szczegółowych wyników. Istotne będzie również określenie czasu, który będzie potrzebny na badanie. W mapowanie najlepiej zaangażować pracownika, który posiada największą wiedzę o stanowiskach w naszej organizacji – z reguły jest to specjalista z działu Human Resources. Należy przy tym zadbać o prawidłową komunikację z kadrą kierowniczą i wszystkimi pracownikami, którzy chcą poznać efekty badania.

Przede wszystkim zaś warto skorzystać z usług profesjonalistów w zakresie badania wynagrodzeń. Dzięki temu zyskamy pewność, że informacje zawarte w Raporcie są rzetelne, a proces mapowania przebiegnie prawidłowo pod okiem specjalistów. Szczególnie godne polecenia są Raporty Płacowe tworzone przez ekspertów z firmy manaHR. Nie tylko dostarczają oni największe i najbardziej aktualne na rynku polskim zestawienia dotyczące wynagrodzeń, ale wspierają także swoich klientów na każdym etapie badania, w tym podczas mapowania stanowisk.  

Efekty mapowania

Jak już wspomnieliśmy, zakończone sukcesem mapowanie daje nam pewność, że prawidłowo korzystamy z Raportu Płacowego. Co za tym idzie, możemy podjąć właściwe, korzystne dla firmy, decyzje dotyczące wynagrodzeń, podwyżek, widełek płacowych podczas rekrutacji i innych planów budżetowych odnośnie kadr. Mapowanie pomaga również zweryfikować nazewnictwo stanowisk i daje przyczynek do wprowadzenia zmian w tym zakresie.

Zobacz także