Konsekwencje nieusprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy

Nauczycielka – której długotrwałe zwolnienie lekarskie dobiegło końca 30 kwietnia 2019 r. – nie zgłosiła się po skierowanie na badanie kontrolne do lekarza medycyny pracy ani 30.04, ani 2.05.2019, a 06.05 przez rozpoczęciem egzaminu maturalnego usiłowała podjąć pracę. Nauczycielka – której długotrwałe zwolnienie lekarskie dobiegło końca 30 kwietnia 2019 r. – nie zgłosiła się po skierowanie na badanie kontrolne do lekarza medycyny pracy ani 30.04, ani 2.05.2019, a 06.05 przez rozpoczęciem egzaminu maturalnego usiłowała podjąć

Czytaj dalej...

Kto pyta, ten błądzi

Wszyscy już przywykliśmy do tekstów poświęconych słusznym poradom dla kandydatów do pracy, dotyczącym tego jak prezentować się najlepiej, jakich tematów nie poruszać, na czym się skupić. Tymczasem błędy podczas rekrutacji popełniają nie tylko osoby zapraszane na rozmowę kwalifikacyjną, ale także ci, którzy te rozmowy przeprowadzają.

Czytaj dalej...

Czy pracownika można „wystawić za drzwi”?

Nakaz natychmiastowego opuszczenia stanowiska pracy jest pogwałceniem podstawowych praw pracowniczych. Jest on bowiem naruszeniem dóbr osobistych, takich jak godność, które podlegają ochronie prawnej. Istnieją jednak pewne sytuacje, w których jest to dopuszczalne.

Czytaj dalej...

Czy wiek przedemerytalny chroni przed zwolnieniem z pracy?

Kodeks Pracy

Pracowników w niektórych sytuacjach nie można zwolnić. Prawo pracy chroni ich m.in. w przypadku, gdy do emerytury brakuje im 4 lat. Jednak, jak to zwykle bywa, i od tej reguły istnieją wyjątki. Warto je poznać. Art.39 Kodeksu Pracy mówi o ochronie przedemerytalnej. Istnieją jednak takie sytuacje, w któych to prawo nie obowiązuje. Po pierwsze, jeśli pracownik uzyskał rentę z tytułu niezdolności do pracy, może zostać zwolniony. Dopiero decyzja ZUS w sprawie przyznania prawa do świadczeń

Czytaj dalej...

Mobbing

Mobbing w pracy

Wbrew pozorom mobbing nie jest wcale pojęciem nowym – zjawisko to występuje bowiem w firmach od zawsze. Faktem jest natomiast, że dopiero niedawno powstały odpowiednie procedury i narzędzia służące rozwiązywaniu problemu mobbingu w miejscu pracy. Przejdźmy do definicji. Wg Kodeksu Pracy (art. 94 [3] par. 2) mobbing „oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub

Czytaj dalej...