Kiedy należy ubiegać się o wypłatę zasiłku chorobowego?

Zasiłek chorobowy nie przysługuje każdemu. Wraz ze zmianą minimalnego wynagrodzenia, zmieniły się gwarantowana kwota świadczenia chorobowego. Sprawdź wszystkie informacje na temat wypłaty zasiłku chorobowego.

Podstawowe informacje

zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy należy się pracownikowi w momencie czasowej niezdolności do pracy. Na początku uzyskuje się wynagrodzenie chorobowe, później zasiłek chorobowy. Wypłata zależy od tego kto wypłaca świadczenie lub ile czasu przebywa się na zwolnieniu. Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane z środków firmy – jeśli zatrudnia ona więcej niż 20 osób.

Zasiłek chorobowy

Aby zasiłek chorobowy został wypłacony, pracownik musi posiadać ubezpieczenie chorobowe. Każda osoba pracująca na podstawie umowy o pracę ma konieczność jego opłaty. W przypadku zatrudnienia na mocy cywilnoprawnej (umowy zlecenie), ubezpieczenie jest możliwe, jednak niekonieczne.

Ubezpieczenie obowiązkowe nie obowiązuje sędziów, prokuratorów, osób duchownych, doktorantów otrzymujących stypendium doktoranckie, przedsiębiorców oraz ich współpracowników.

W zależności od zwolnienia chorobowego, zależy czas w jakim pracownik otrzyma świadczenie. To właśnie na podstawie zwolnienia lekarskiego wypłaca się zasiłek chorobowy. Takie zwolnienie posiada powód, dla którego stwierdzono tymczasową niezdolność do pracy. Jest on określany kodem, do którego przypisana jest odpowiednia przyczyna. Sprawdź więcej informacji na temat wypłaty zasiłku: https://smadwokaci.pl/aktualnosci/prawo-pracy/wyplata-zasilku-chorobowego/

A – niezdolność do pracy po przerwie, z powodu choroby, która była przyczyną wcześniejszej niezdolności.

B – ciąża.

C – nadużycie alkoholu.

D – gruźlica.

E – choroba zakaźna.

Okres zasiłkowy to czas, kiedy wypłaca się zasiłek. Jego czas jest regulowany prawnie i określa kto powinien wypłacić zasiłek. Regulacje dotyczą orzeczenia czy zasiłek jest wypłacany z budżetu pracodawcy czy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (więcej informacji o prawie pracy: https://smadwokaci.pl/obszary-praktyki/prawo-pracy/).

Wypłata zasiłku przez ZUS

Wypłata świadczenia przez ZUS występuje od 34. dnia choroby, a jeśli posiada się 50 lat, zasiłek przysługuje od 15. dnia.

W przeciągu 30 dni od momentu złożenia dokumentów przez pracodawcę następuje termin wypłaty świadczenia. Prawo do uzyskania zasiłku jest wystawiane na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

Kiedy nie otrzymasz zasiłku?

Zasiłku chorobowego nie otrzymuje się w sytuacji gdy:

  • jest się na urlopie bezpłatnym,
  • odbywa się karę pozbawienia wolności,
  • osoba spowodowała wypadek przez nadużycie alkoholu,
  • wykorzystaliśmy w nieprawidłowy sposób zwolnienie lekarskie,
  • osoba naruszy zasady BHP w efekcie doprowadzając do wypadku,
  • niezdolność do pracy danej osoby jest wynikiem wykroczenia lub przestępstwa.

Wysokość zasiłku chorobowego

Wysokość zasiłku chorobowego wynosi dany procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które zostało uzyskane przed powstaniem niezdolności do pracy. Kwota zasiłku wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Kobiety w ciąży obowiązuje 100% świadczenia. Pełne świadczenie otrzymają także osoby, które oddają narządy do przeszczepu, są ofiarami wypadku w pracy oraz tych, których niezdolność do pracy wynika z np. choroby zawodowej. Jeśli dana osoba przebywa w szpitalu – przysługuje mu zasiłek 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Zobacz także